Bởi {0}
logo
CLEANIC CLEANING EQUIPMENT LIMITED
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Cửa sổ squeegee, vệ sinh xe đẩy, làm sạch xe đẩy, sợi nhỏ làm sạch vải, làm sạch hóa chất
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Phòng Tắm Làm SạchODM services availableGlobal export expertiseYears in industry(40)